درزگیر پلی اورتان تک جزئی سیکا Sikaflex construction

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

توقف تولید و فروش

درزگیر پلی اورتان تک جزئی با مقاومت سایشی و مکانیکی بالاست که با رطوبت هوا واکنش می دهد و به یک درزگیر الاستیک تبدیل می شود. شرکت پارس پنام سازه خرسند مجری محصولات سیکا در ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 قطعه
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 قطعه
38,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  12 قطعه
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  12 قطعه
70,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 قطعه
130,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 قطعه
59,700 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  12 قطعه
260,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  120 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 قطعه
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 قطعه
7,500 - 8,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...