محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه سیلیکون های اکسیم. کاربرد: این محصول به عنوان درزگیر گستره وسیعی از سطوح را پوشش می دهد و علاوه بر سطوحی مانند شیشه، آینه و چوب، با توجه به خنثی بودن آن برای سطوح فلزی نیز بکار می رود.