درزگیری اجزای خارجی نمای ساختمان

دسته بندی محصول:  سایر خدمات کسب و کار

توقف تولید و فروش

نمای ساختمان ها به مرور زمان در اثر تاثیرات عوامل محیطی دچار آسیب و فرسودگی خواهد شد این فرسایش موجب پدید آمدن شیارها و درزهای ناخواسته در نمای ساختمان میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
40,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
250,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
30,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
70,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
15,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 متر
25,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
150,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
12,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
450,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 متر
30,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
30,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
40,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 متر
15,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...