درب صنعتی سریع رول آپ

Industrial Fast Roll up Door

دسته بندی محصول:  درب

توقف تولید و فروش

درب صنعتی سریع امروزه به صورت گسترده در ورودی انبارها و بخصوص در مبادی تردد لیفتراک ها مورد استفاده قرار می گیرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی صنعتی کارادر
حداقل سفارش  30 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایمن درب درسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 8,500,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فن پلاست توس
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی صنعتی کارادر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  30 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایمن درب درسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آتاک درب ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آلدورا چلیک درب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آلدورا چلیک درب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  30 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایمن درب درسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آق پروفیل گلستان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آلدورا چلیک درب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایمن صنعت پارسه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...