درب بازکن اتوماتیک (الکتروهیدرولیک) کاردین BLUES 5

دسته بندی محصول:  خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی

توقف تولید و فروش

درب بازکن اتوماتیک کاردین نصب آن بر روی هر ساختاری امکان پذیر است .هم در مصارف صنعتی و هم خانگی کاربرد دارد.مبع تغذیه برق 230 ولت و تغذیه آمپر 12آمپر


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
327,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
9,810 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
13,080 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
78,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
218,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
2,180,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
218,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
654,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
654,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
109,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
65,400 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
روشن ایمن نیرو
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,635,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...