دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق هگمتان درب امیر +23 متر

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق هگمتان درب امیر +23 متر دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق GRAD A درب های بالای 23 متر با مقاومت 270 دقیقه در دمای 1000 fire proofing دارای تاییدیه آتش نشانی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 قطعه
40,000 - 55,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 قطعه
100,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 - 50,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 400,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
130,000 - 170,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 400,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  5 قطعه
40,000 - 48,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
220,000 - 275,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
35,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
48,000 - 58,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 قطعه
45,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
105,000 - 135,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
530,000 - 800,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...