دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق هگمتان درب امیر +23 متر

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق هگمتان درب امیر +23 متر دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق GRAD A درب های بالای 23 متر با مقاومت 270 دقیقه در دمای 1000 fire proofing دارای تاییدیه آتش نشانی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  5 قطعه
35,000 - 42,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 80,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  6 قطعه
60,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000 - 1,100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 قطعه
35,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
110,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
110,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  18 قطعه
110,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
35,000 - 45,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 - 750,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  5 قطعه
30,000 - 45,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...