درای کولر 700 کیلو وات خنک کن هوایی مایعات صنعتی Dry cooler

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

توقف تولید و فروش

پویش تهویه اولین تولید کننده درای کولر، خنک کن مایعات صنعتی ، خنک کاری ژنراتورهای صنعتی ، کمپرسورهای هوای فشرده ، روغن

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 2,000,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 800,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 100,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 500,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 200,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,300,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
768,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
870,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,700,000 - 13,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 دستگاه
73,325,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
791,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,600,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
123,160,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,199,400 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 700,000,000 تومان
آراد انرژی پویا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...