درای کولر 350 کیلو وات خنک کن هوایی مایعات صنعتی Dry cooler

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

توقف تولید و فروش

دستگاه خنک کن هوایی مایعات صنعتی جهت خنک کاری مایعاتی که کمترین دمای مورد نیاز آنها 5 درجه سانتی گراد بیش از دمای خشک هوای محل نصب باشد قابل استفاده است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
21,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
791,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 50,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
76,150,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000,000 - 3,000,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
920,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 - 30,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
135,600,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 700,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 200,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  10 دستگاه
500,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
123,160,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 300,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
768,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 800,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 2,000,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000,000 تومان
کارنو صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...