درایو مایکرو با کاربری عمومی

دسته بندی محصول:  تجهیزات توزیع برق

توقف تولید و فروش

درایو مایکرو از گروه درایو های دانفوس با قیمتی مناسب می باشد که قابل رقابت با درایو های آسیایی از لحاظ قیمتی می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 5,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
2,355,000 - 2,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 670,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 600,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
5,800,000 - 6,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
6,850,000 - 7,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 - 8,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
3,950,000 - 4,980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 3,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...