داکت بنک - Ducktbank

دسته بندی محصول:  سایر مصالح ساختمانی پلاستیکی

توقف تولید و فروش

فاصله نگهدار داکتهای مخابراتی برای کابل کشی در صنایع مخابراتی کاربرد دارد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2000
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
147,000 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  2000
200 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
5 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000
200 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
35 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
30 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
1,500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
75,000 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
147,000 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  2000
1,300 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
30 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
43 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
250 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000
1,200 تومان
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...