خمیر کاشت میلگرد برای سازه ها

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

توقف تولید و فروش

خمیر کاشت میلگرد از ترکیب چند جز مواد بوجود می آید که سبب اتصال میلگرد با بتن خواهد گردید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 کیلوگرم
59,700 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
عرفان کالای پارسیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
امید خاورمیانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
6 - 9 تومان
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
28,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
38,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 کیلوگرم
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 - 45,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
22,500 - 25,500 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
امید خاورمیانه
حداقل سفارش  24 کیلوگرم
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
مواد مهندسی تیوا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
330,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  8 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 کیلوگرم
500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...