خمیر دندان کودک فوکس (FUCHS)

دسته بندی محصول:  خمیردندان

توقف تولید و فروش

خمیر دندان کودک فوکس (FUCHS) با افزایش مقاومت دندانها با سدیم فلوراید با جلوگیری از رشد باکتری در پلاک دندان و حاوی XYLITOL ارائه توسط شرکت پوست کالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
22,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  24 عدد
12,100 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
22,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  12 عدد
6,900 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
19,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  12 عدد
30,900 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
41,900 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
9,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  24 عدد
8,300 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 عدد
7,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
22,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  24 عدد
11,600 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
12,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
19,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
264,624 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  24 عدد
11,100 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 عدد
9,600 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 عدد
19,800 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
17,500 تومان
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
22,800 تومان
داروخانه دکتر فخار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
99,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...