خدمات و نظافت پاساژها و مراکز تجاری

Service and maintenance of passages and commercial centers

دسته بندی محصول:  سایر خدمات کسب و کار

توقف تولید و فروش

خدمات و نظافت پاساژها و مراکز تجاری، نظافت با دستگاه با بهترین روش نظات مکان هایی ازقبیل پله برقی نظافت کفو سرامیک شیشه ها درب ها آسانسور سرویس های بهداشتی و..... ارائه شده توسط مرکز خدمات آرمان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 نفر
200,000 - 7,000,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
150,000 - 200,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
45,000 - 180,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 - 140,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
30,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
210,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
12,000 - 15,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
210,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
20,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
40,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
ماجد هنر
حداقل سفارش  1 نفر
50,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 نفر
300,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
230,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 - 1,500,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
15,000 - 35,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
180,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
150,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...