خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار نسخه گارسون سپیدز

Installation and commissioning software version of waiter version of WhiteSpace

دسته بندی محصول:  خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی

قیمت:   65,400 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
باتوجه به کاهش جذابیت منوهای کاغذی، شــرکت سپیدز جهت ایجاد تنوع و جذب مشتریان با توجه به روند رو به رشد فرایندهای دیجیتال محور، اقدام بــه طراحی منوی دیجیتال نموده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
روشن ایمن نیرو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سامانه پرداز نوید پژوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
109,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
654,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
2,180,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
654,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
9,810 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
763,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
381,500 تومان
حداقل سفارش  1
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
حداقل سفارش  1
872,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,180,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,199,000 تومان
حداقل سفارش  1
490,500 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...