خدمات رنگ پودری الکترواستاتیک

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

توقف تولید و فروش

خدمات رنگ پودری الکترواستاتیک به دلیل عدم وجود حلال، آلودگی کم و دوام و پایداری بالا و نیز کم بودن ضایعات و دور ریز،در صنعت امروز به طور وسیعی استفاده می‌شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 عدد
300,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 عدد
300,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
200,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 245,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  100 عدد
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...