خدمات تزریق قطعات پلاستیک

services plastic injection molding

دسته بندی محصول:  سایر خدمات کسب و کار

قیمت:   1,000 - 10,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
تزریق قطعات پلاستیکی از 1 گرم تا 500 گرم

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
400,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گروه مهندسی هفت صنعت پاشا
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 200,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ماجد هنر
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 5,000,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ماجد هنر
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10000 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...