خازن سرامیکی آب خنک وهوا خنک

دسته بندی محصول:  سایر لوازم الکترونیکی مصرفی

توقف تولید و فروش

خازنهای های ولتاژ صنعتی آآب خنک وهواخنک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
42,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
430,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,700,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
44,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 قطعه
190,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 - 110,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 تومان
آوا رسام
حداقل سفارش  1 قطعه
153,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
105,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
170,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تکنو برق ایده آل


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...