خازن دیسکی سرامیکی

دسته بندی محصول:  سایر لوازم الکترونیکی مصرفی

توقف تولید و فروش

خازن سرامیکی دیسکی مخصوص دستگاههای لوله وپروفیل2000پیکوفاراد 5کیلو ولت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
130,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
153,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تکنو برق ایده آل
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی ستاره کیش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کوشیاران کار و اندیشه
حداقل سفارش  1 قطعه
1,700,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 100,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 تومان
کسب و کار الکترونیک رابین
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 تومان
آوا رسام
حداقل سفارش  1 قطعه
570,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی ستاره کیش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
خدمات مهندسی آسایش
حداقل سفارش  1 قطعه
36,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...