خازن دیسکی سرامیکی

دسته بندی محصول:  سایر لوازم الکترونیکی مصرفی

توقف تولید و فروش

خازن سرامیکی دیسکی مخصوص دستگاههای لوله وپروفیل2000پیکوفاراد 5کیلو ولت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 - 110,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه ماه رایانه
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
جهان تصویر الکترونیک
حداقل سفارش  1 قطعه
54,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
153,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
205,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
928,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 قطعه
186,500 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
42,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,700,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی ستاره کیش
حداقل سفارش  1 قطعه
159,900 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
105,000,000 تومان
آریا سوئیچ


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...