حلال ایزو پروپیل الکل (isopropyl alcohol)

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی آلی

قیمت:   95,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
حلال ایزو پروپیل الکل (isopropyl alcohol) ایزوپروپیل الکل شیمی پخش،ناوک این محصول یک ترکیب شیمیایی است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  290 کیلوگرم
220,000 - 250,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
66,000 - 68,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
120,000 - 140,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
50,000 - 60,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 کیلوگرم
48,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
123,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
65,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
50,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
95,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
55,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
7,500 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
85,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
95,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
95,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
85,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
215,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...