جیبرلیک اسید کمپانی زیگما

Gibberellic acid sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Gibberellic acid BioReagent, plant cell culture tested, ≥90% gibberellin A3 basis of total gibberellins 90% gibberellin A3 basis of total gibberellins CAS Number 77-06-5

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 گرم
50,000 - 80,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 گرم
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
1,150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  50 گرم
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 گرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
485,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 گرم
1,000,000 - 1,380,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
880,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
216,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
283,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...