جک دوستون 3/5 تن قفل کن دستی

Pl3/5-2B

دسته بندی محصول:  جک ماشین

قیمت:   80,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل خریدار
قفل کن دستی ظرفیت 3/5 تن زمان بالارفتن 50 ثانیه زمان پایین امدن 22 ثانیه برق تکفاز

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,850,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
116,600,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
201,300,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
93,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
99,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
206,800,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
506,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,350,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
82,500,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
201,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
54,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
32,373,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
109,160,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
183,040,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
33,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
258,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
506,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
93,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
99,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
56,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
82,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...