جعبه اورینگ میلیمتری

Ooring Box MILI METR

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   150,000 - 500,000 تومان / جعبه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
جعبه اورینگ میلیمتری با متریال NBR یکی از محصولات شرکت اندیشه داران صنعت می باشد که مورد مصرف برای صنایع مختلف کشور می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 جعبه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 جعبه
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1 جعبه
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 جعبه
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 جعبه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
350 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  2 جعبه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 جعبه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 جعبه
40,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 جعبه
40,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 جعبه
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 جعبه
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
30,000 - 20,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...