جدا کننده نیم متری با استوانه ارتجاعی

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   60,000 - 70,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
جدکننده از مواد درجه یک تولید شده و در برابر نور خورشید و صدمات محیطی مقاوم است. استوانه بکار رفته در این جداکننده 45 سانت و 75 سانت می باشد، و قابلیت ارتجاعی زیادی دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
380,000 - 420,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
235,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20
65,000 - 80,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
180,000 - 220,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
265,000 - 310,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  10
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  10
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  12
90,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  10
165,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  4
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 - 135,000 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 175,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...