جداکننده یک متری با استوانه ارتجاعی مدل D100

parking divider- D100

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   180,000 - 220,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
برای این جداکننده هم میتوان از استوانه 45 سانت و هم از استوانه 75 سانت استوانه کرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
1,700,000 - 2,100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3
1,700,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
320,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
350,000 - 500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
65,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
75,000 - 80,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  10
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  5
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  50
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  10
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  12
120,000 - 145,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...