تیوپ پلاستیکی رژلب جامد کد TB-170-LB-075A

دسته بندی محصول:  قوطی

توقف تولید و فروش

تیوپ پلاستیکی رژلب جامد کد TB-170-LB-075A ،تیوپ پلاستیکی رژلب جامد با شناسه کالا TB-170-LB-075A بصورت سفارشی(پروفرمائی) و با انعقاد قرارداد قابل تأمین از چین و توسط شرکت عطر سبز قابل ارائه است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5000 عدد
5,000 - 7,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
3,000 - 6,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  20000 عدد
3,000 - 8,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  200 عدد
60,000 - 110,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
8,000 - 13,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  2000 عدد
8,000 - 14,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  15000 عدد
7,000 - 18,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
10,000 - 14,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1000 عدد
25,000 - 35,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  10000 عدد
7,000 - 11,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  20000 عدد
4,000 - 6,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  30000 عدد
12,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  5000 عدد
5,000 - 9,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  10000 عدد
12,000 - 22,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  15000 عدد
10,000 - 15,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
6,000 - 13,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  5000 عدد
5,000 - 8,000 تومان
پارس قوطی آذران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...