تیوب گرافیتی دستگاه جذب اتمی

Graphite Tube for AAS

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   10,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
تیوب گرافیتی دستگاه جذب اتمی (کوره گرافیتی)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
130,000,000 - 190,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
130,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
34,000,000 - 41,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
55,000,000 - 1,600,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000,000 - 600,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
120,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
25,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
2,300,000 - 7,600,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
280,000,000 - 340,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 21,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
24,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 بسته
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  4 بسته
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
700,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 بسته
80,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...