تیغ یکبار مصرف میکروتوم I-35

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

تیغ یکبار مصرف میکروتوم I-35 ، تیغ یکبار مصرف میکروتوم ارائه شده توسط شرکت دانش افزار نفیس ایلیا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
299,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
97,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
15,150 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
39,900,000 - 45,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
95,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
560,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
430,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
8,550 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
22,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
17,000,000 تومان
کاوش آزما


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
16,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...