تیغ یکبار مصرف میکروتوم I-35

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

تیغ یکبار مصرف میکروتوم I-35 ، تیغ یکبار مصرف میکروتوم ارائه شده توسط شرکت دانش افزار نفیس ایلیا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
18,980 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
15,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
410,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
50,000,000 - 55,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تاناکا ( اندیشه تجهیز آریا )
حداقل سفارش  1 بسته
623,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
120,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
16,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...