تیرآهن بال پهن مدل هاش

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

قیمت:   16,000 - 25,000 تومان / شاخه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
تیرآهن بال پهن مدل هاش تیرآهن بال پهن (هاش)


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 شاخه
100 - 230 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
120 - 250 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
100 - 230 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 شاخه
25,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
18,700 - 19,700 تومان
حداقل سفارش  100 شاخه
20,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
18,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  10 شاخه
180,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
11,900 - 13,500 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
13,300 - 16,500 تومان
حداقل سفارش  100 شاخه
19,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  100 شاخه
20,000 - 23,000 تومان
حداقل سفارش  10 شاخه
16,000 - 37,000 تومان
حداقل سفارش  10 شاخه
1,900,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 شاخه
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  10 شاخه
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
13,300 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  10 شاخه
200,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  500 شاخه
15,000 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  100 شاخه
19,000 - 25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...