تیترازول کلریدریک اسید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیترازول کلریدریک اسید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
129,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,050,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
174,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 بسته
102,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
122,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
151,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
205,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
154,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
141,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  100 بسته
1,300,000 - 1,800,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
146,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
3,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...