تیترازول پتاسیم کلرید اشباع کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیترازول پتاسیم کلرید اشباع کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
162,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
203,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
127,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  330 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 بسته
185,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
128,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
157,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
108,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
107,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
197,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
190,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  5 بسته
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
152,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
191,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
3,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...