تیترازول پتاسیم بی کربنات یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیترازول پتاسیم بی کربنات یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
167,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
192,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
197,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
170,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
121,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
147,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
124,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
90,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
117,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
187,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
130,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
136,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
3,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...