تیترازول پتاسیم برمید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیترازول پتاسیم برمید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
156,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
205,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
170,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
70,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
115,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
107,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
178,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
163,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
154,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
152,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
147,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
85,000 - 100,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
104,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
183,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
3,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...