تیترازول سدیم کلرید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیترازول سدیم کلرید یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
104,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
183,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  160 بسته
38,000 - 40,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
1,050,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
162,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
127,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
102,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 بسته
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
125,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
192,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
117,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
112,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
101,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
197,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
3,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...