تیترازول بافر 4

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش تیترازول بافر4 و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
177,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
189,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
108,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
161,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
114,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
103,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
139,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
108,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
193,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
264,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
3,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
119,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
250 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...