تیترازول آمونیوم تیوسیانات یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیترازول آمونیوم تیوسیانات یکدهم نرمال کمپانی پارس شیمی ابتکارگستر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
161,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
113,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
179,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
157,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
119,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
115,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
40,000 - 45,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
124,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
172,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
104,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
211,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
171,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
3,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...