تیتراتور مدل Ti-Touch کمپانی Metrohm سوئیس

Metrohm titrator karl fischer Ti-Touch

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه ارائه دهنده تیتراتور مدل Ti-Touch کمپانی Metrohm سوئیس می‌باشد. همچنین پشتیبانی از محصول فوق بر عهده پارس طب نوین است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
16,470 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
198,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
273,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
382,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
208,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,206,460 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
309,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
43,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
750,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,900 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
651,500 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...