تیامین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

Thiamine hydrochloride by Sigma Aldrich

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

reagent grade, ≥99% (HPLC)Synonym: Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
174,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
420,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
430,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,300,000 - 1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
490,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...