تیامین هیدروکلراید سبز زیست ژن

Thiamine hydrochloride GBG Lab

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

reagent grade, ≥99% (HPLC)Synonym: Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
224,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
296,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
247,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
750,000 - 1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...