تگ ضد سرقت مثلثی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات امنیتی و حفاظتی

توقف تولید و فروش

تگ مثلثی گزینه زیبا برای لباس های ظریف و لطیف چون لباس های حریر و تونیک های زنانه میباشد که وزن کم و سوزن تیز آن از کشیده شدن تار و پود پارچه و نخ کش شدن آن جلوگیری میکند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 دانه
1,800,000 - 2,200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
626,000 تومان
هوشمند افزار نگاره انرژی
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  10 دانه
75,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  2 دانه
2,695,000 تومان
نوآوران سیستم ایرانیان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دانه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...