تگزاپن(سدیم لوریل اتر سولفات)

Sodium lauryl sulfate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تگزاپن مایعی بیرنگ است که در مواد شوینده استفاده میشود این مایع بی رنگ دارای خاصیت کف زایی خوبی است و اکثرا در شامپو های سر و بدن استفاده میشود تگزاپن توسط شرکت اکسین شیمی در بشکه های 160 کیلویی عرضه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
202,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
174,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
19,000 - 29,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
159,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
105,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
116,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
132,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
108,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
121,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...