تولوئن دی ایزوسیانات مرک کد 808264

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تولوئن دی ایزوسیانات مرک کد 808264 CAS No. 26471-62-5 Chemical Formula:(NCO)₂C₆H₃CH₃ Molar Mass: 174.16 g/mol


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
107,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
160,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
184,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
1,050,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
148,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
139,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
124,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
132,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
183,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
195,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
190 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...