تله موش چسبی غفاری وزن 30 گرمی

Adhesive gelatin gel weighing 30 g

دسته بندی محصول:  سایر چسب ها

توقف تولید و فروش

جهت به دام انداختن و یا حذف موجودات موذی نظیر موش.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
61,000 تومان
پلیمر توس
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهر پیشرو آمیتیس
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  10 عدد
5,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
81,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  12 عدد
43,500 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 عدد
75,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 عدد
23,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 عدد
18,800 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 عدد
32,500 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 عدد
13,900 تومان
آریان کهن


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  18 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...