تقویت کننده سیگنال RHD1

دسته بندی محصول:  لوازم جانبی محصولات تلویزیونی مداربسته

توقف تولید و فروش

تقویت کننده سیگنال تصاویر جهت دوربین های HDSDI تا برد 150 متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
گروه مهندسی سیَلک
حداقل سفارش  100
3,200 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
2,800 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
3,500 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
3,100,000 تومان
تکنو برق ایده آل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
تکنو برق ایده آل
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
تکنو برق ایده آل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مهندسی سیَلک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  100
3,200 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  20
3,500 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
2,700 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  20
4,400 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  100
3,000 تومان
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تصویر گستران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
520,000 تومان
ویستا ارتباطات امرتات


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...