تعیین مقاومت فشاری جهت کنترل کیفی بتن

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات خدماتی

توقف تولید و فروش

نمونه گیری از بتن تازه -تعیین مقاومت فشاری-نمونه گیری از بتن تازه-تعیین روانی بتن-تعیین دمای بتن

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
295,000 - 370,000 تومان
آتیه ساز برق آرین
حداقل سفارش  1
20,000 - 30,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  100
3,000 - 4,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1
20,000 - 30,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
0 تومان
فراسارینا پاسارگاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
خدمات مهندسی آسایش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
خدمات مهندسی آسایش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  100
4,000 - 5,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1
20,000 - 30,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
خدمات مهندسی آسایش
حداقل سفارش  100
4,000 - 6,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...