تعمیر کارل فیشر مدل Titrator Compact V10S ساخت کمپانی Mettler Toledo

Mettler Toledo karl fischer Titrator Compact V10S Repair 2

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   72,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ارائه دهنده کارل فیشر مدل Titrator Compact V10S کمپانی Mettler Toledo می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
310,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
560,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
88,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
814,440 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
68,310 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
5,900 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
4,305 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
499,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
450,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
595,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
219,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
625,400 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,988,520 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
385,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
455,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
95,370 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
98,220 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...