تعمیر کارل فیشر مدل Titrator Compact C10SX ساخت کمپانی Mettler Toledo

Mettler Toledo karl fischer Titrator Compact C10SX 2 Repair

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   60,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
تیتراسیون دستگاه کارل فیشر روش کلاسیک تیتراسیون در شیمی تجزیه به شمار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
146,280 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
480,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
10,200,000 - 100,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
528,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
650,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
385,900 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
120,859 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
398,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
210,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
330,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
211,200 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
167,000 - 100,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...