تعمیر کارل فیشر تیتراتور کمپانی Metrohm سوئیس

Metrohm Karl Fischer Repair

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه آمادگی خود را جهت ارائه دستگاه کارل فیشر تیتراتور کمپانی Metrohm سوئیس اعلام می دارد.همچنین پشتیبانی و تعمیرات محصول فوق برعهده پارس طب نوین می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 قطعه
2,112 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
398,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 قطعه
272,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
26,000,000 - 29,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
499,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 قطعه
1,352,010 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
393,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
781,800 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
66,680 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 قطعه
436,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
73,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
67,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
67,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
65,550,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
44,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...