تعمیر سیستم سه محوری دینامیک Controls ایتالیا

Dynamic Triaxial System

دسته بندی محصول:  سایر ابزار آلات اندازه گیری و سنجش

قیمت:   100,000 - 10,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون سیستم سه محوری دینامیک کمپانی Controls ایتالیا را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,400,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
19,000,000 تومان
سینا صنعت آرامیس
حداقل سفارش  8 عدد
200,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
140,000,000 - 165,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 - 2,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
88,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
190,000,000 - 215,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
21,000,000 - 33,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000,000 - 28,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
21,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 31,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
36,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
120,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...