تعمیر سنسور داپلر کمپانی OTT آلمان

Side Looking Doppler Sensor

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اندازه گیری جریان

قیمت:   100,000 - 14,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون سنسور داپلر کمپانی OTT آلمان را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه سیماتک ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهران ارتباطات
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 تومان
دانش بنیان کنترل سیستم خاورمیانه (سهامی خاص)
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
راد الکتریک بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهران ارتباطات
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهران ارتباطات
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهران ارتباطات
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فراکوه
حداقل سفارش  1 عدد
110,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 14,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 130,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 220,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 52,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
37,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
60,000,000 - 75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 23,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
95,000,000 - 115,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
19,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 12,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...