تعمیر سانتریفیوژ مدل EBA کمپانی Hettich

CENTRIFUGES EBA

دسته بندی محصول:  سانتریفیوژ آزمایشگاهی (دستگاه گریز از مرکز)

قیمت:   100,000 - 15,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون سانتریفیوژ مدل EBA کمپانی Hettich را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 400,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 60,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 - 400,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
480,000,000 - 550,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بازیان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 52,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
37,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
60,000,000 - 75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 23,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
95,000,000 - 115,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
19,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 12,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...